Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
چهارشنبه 9 بهمن 1398 - 12:00

پلو و چلو

بازدید: 1829

پلوی سبزیجات

پلوی سبزیجات

پلوی سبزیجات

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

مقلوبه

مقلوبه

مقلوبه

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

جوجه حیدر آبادی

جوجه حیدر آبادی

جوجه حیدر آبادی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

جوجه حیدر آبادی

جوجه حیدر آبادی

جوجه حیدر آبادی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کباب مرغ تندوری

کباب مرغ تندوری

کباب مرغ تندوری

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کباب استانبولی

کباب استانبولی

کباب استانبولی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

ته چین عدس پلو

ته چین عدس پلو

ته چین عدس پلو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

محبوس پلوی عربی

محبوس پلوی عربی

محبوس پلوی عربی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

ریزوتو

ریزوتو

ریزوتو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

منگن ‌پلو (ترکیه)

منگن ‌پلو (ترکیه)

منگن ‌پلو (ترکیه)

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

پرده پلو کردستان

پرده پلو کردستان

پرده پلو کردستان

سخت

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کوشاری پلوی مصری

کوشاری پلوی مصری

کوشاری پلوی مصری

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری