Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
یکشنبه 5 تیر 1401 - 00:39

پلو و چلو

بازدید: 2670

گوجه‌پلو

گوجه‌پلو

گوجه‌پلو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

رشته‌پلو با سبزی و ماهی

رشته‌پلو با سبزی و ماهی

رشته‌پلو با سبزی و ماهی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

دمی شيرازی

دمی شيرازی

دمی شيرازی

متوسط

20 دقیقه

8 نفر

0 کالری

قیمه نثار

قیمه نثار

قیمه نثار

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

بلغورپلو

بلغورپلو

بلغورپلو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

شکر پلو

شکر پلو

شکر پلو

متوسط

20 دقیقه

0 نفر

0 کالری

رشته پلو

رشته پلو

رشته پلو

متوسط

8 دقیقه

0 نفر

0 کالری

پلو مرغ طالقان

پلو مرغ طالقان

پلو مرغ طالقان

متوسط

0 دقیقه

8 نفر

0 کالری

برنج زیتونی

برنج زیتونی

برنج زیتونی

متوسط

0 دقیقه

2 نفر

0 کالری

ارزن پلو

ارزن پلو

ارزن پلو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

پتيله پلو

پتيله پلو

پتيله پلو

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

پلويه قالبی

پلويه قالبی

پلويه قالبی

متوسط

0 دقیقه

6 نفر

0 کالری