Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
سه شنبه 30 شهریور 1400 - 12:08

آشپزی

بازدید: 5236

قلیه آلو (خوزستان)

قلیه آلو (خوزستان)

قلیه آلو (خوزستان)

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

خورشت قلیه ترش (لرستان)

خورشت قلیه ترش (لرستان)

خورشت قلیه ترش (لرستان)

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

خورشت آلو و زرشک

خورشت آلو و زرشک

خورشت آلو و زرشک

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

خورش سیر و شوید(ماسوله)

خورش سیر و شوید(ماسوله)

خورش سیر و شوید(ماسوله)

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کوفته غوره

کوفته غوره

کوفته غوره

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کوفته در ظرف سفالی

کوفته در ظرف سفالی

کوفته در ظرف سفالی

متوسط

30 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کوفته بلغور با ماست چکیده

کوفته بلغور با ماست چکیده

کوفته بلغور با ماست چکیده

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

خوراک نخودفرنگی با کوفته قلقلی

خوراک نخودفرنگی با کوفته قلقلی

خوراک نخودفرنگی با کوفته قلقلی

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

گراتن مرغ و انبه

گراتن مرغ و انبه

گراتن مرغ و انبه

متوسط

20 دقیقه

4 نفر

0 کالری

بادنجان پرشده با گوشت گوسفندی

بادنجان پرشده با گوشت گوسفندی

بادنجان پرشده با گوشت گوسفندی

متوسط

30 دقیقه

0 نفر

0 کالری

گزرآویج

گزرآویج

گزرآویج

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری

کوکی برنج

کوکی برنج

کوکی برنج

متوسط

0 دقیقه

0 نفر

0 کالری